Logo HANYANG

KARIERA

Z uwagi na nowe projekty poszukujemy:

1.Mistrza lakierni

2.Operatorów urządzeń lakierniczych

3.Pracowników technicznych produkcji

4.Pracownik  produkcji podstawowej

5.Pracowników kontroli jakości na wydziale produkcyjnym

6.Pracowników  magazynu

7.Absolwentów szkół technicznych – techników mechaników, mechatroników

Mistrz lakierni

Na stanowisku będziesz odpowiedzialny m.in. za:

– organizowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, rozdział pracy na zmianie

– udzielanie instruktażu stanowiskowego nowo zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie warunków ułatwiających adaptację, dobrą współprace pomiędzy pracownikami

– terminową realizację planu produkcyjnego i wysoką jakość wykonania zadań przez kierowany zespół pracowników

– utrzymanie ciągłości produkcji i jej kontrolowanie, udział w uruchamianiu pierwszych sztuk wyrobów zgodnych z dostarczoną dokumentacją technologiczną

– prowadzenie raportów z wykonywanej produkcji

– bieżącą obserwację zużycia materiałów

– rozwiązywanie podstawowych problemów technologicznych i jakościowych

– nadzorowanie prawidłowości obsługi eksploatacji i konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi

– aktywny udział w utrzymaniu porządku na stanowisku pracy i wokół niego, według standardów Systemu 5S.

Oczekujemy:

– znajomości procesów lakierowania

– wykształcenia min. średniego

– dużego zaangażowania i samodzielności w działaniu

– wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych

– umiejętności kierowania zespołem

– umiejętności pracy w zespole

– sumienności i dokładności w wykonywaniu zadań

– odpowiedzialności.

Operator urządzeń lakierniczych

Opis stanowiska:

– praca na linii produkującej (tworzywa sztuczne),

– obsługą i monitorowanie maszyn i sprzętu do oczyszczania i obróbki wykańczającej powierzchnie detali

– wykonywanie obróbki powierzchni zgodnie z przyjętym procesem technologicznym;

– oczyszczenie i przygotowanie powierzchni detali do nakładania powłok lakierniczych,

– nadzorowanie jakości wykonanej obróbki powierzchniowej,

– kontrolowanie parametrów procesu czyszczenia i lakierowania,

– utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

Oczekujemy:

– wykształcenia technicznego (średniego lub zawodowego),

– zdolności manualnych,

– dbałości o szczegóły

– prawidłowej eksploatacji urządzeń

– umiejętności pracy w zespole

– gotowości do pracy w systemie trzyzmianowym.

Pracownik techniczny na produkcji

Opis stanowiska:

– obsługa maszyn wtryskowych, uruchamianie i przezbrojenia wtryskarek

– wymiana form

– zapewnienie ciągłości produkcji

– dbanie o stan techniczny maszyn i urządzeń

– umiejętne wykorzystanie dokumentacji technologicznej w powierzonych zadaniach

Oczekujemy:

– wykształcenia technicznego, zawodowego

– dużego zaangażowania

– umiejętności manualnych

– umiejętności komunikacyjnych, pracy w zespole

– sumienności i dokładności w wykonywaniu zadań

– odpowiedzialności

– mile widziane doświadczenie zawodowe.

Pracownik produkcji podstawowej

Opis stanowiska:

– praca na linii produkującej (tworzywa sztuczne)

– obsługa maszyn

– utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

Oczekujemy:

– zdolności manualnych, dbałości o szczegóły

– spostrzegawczości

– umiejętności pracy w zespole

– gotowości do pracy w systemie trzyzmianowym.

Pracownik kontroli jakości na wydziale produkcyjnym

Opis stanowiska:

– praca na linii produkującej (tworzywa sztuczne) – kontrola produkowanych detali

– wykrywanie i usuwanie (zapobieganie) powstających w procesie produkcyjnym wad

– wypełnianie dokumentacji jakościowej na poszczególnych stanowiskach pracy

– analiza powstających w procesie produkcyjnym wad, celem zapobiegania ich występowaniu

– ustalanie wzorców

– mile widziana znajomość posługiwania się środkami kontrolno-pomiarowymi

– utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

Oczekujemy:

– dbałości o szczegóły

– spostrzegawczości

– umiejętności pracy w zespole

– gotowości do pracy w systemie dwu lub trzyzmianowym.

Pracownik magazynu

Opis stanowiska:

– praca w magazynie oraz zewnętrznych obszarach składowania

– rozładunek i załadunek aut ciężarowych

– przyjmowanie dostaw do systemu

– praca w systemie zmianowym

Oczekujemy:

– uprawnień UDT na wózki widłowe,   

– dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole      

– sumienności i zaangażowania, wysokiej organizacji pracy    

– podstawowej znajomości komputera i urządzeń peryferyjnych

– mile widziane doświadczenie w pracy w magazynie i znajomość programu Qguar

– dbałości o szczegóły i chęci do długotrwałej współpracy.

Poszukujemy również Absolwentów szkół technicznych – techników mechaników, mechatroników do pracy przy ustawianiu maszyn wtryskowych. Zapewniamy możliwość przeszkolenia i nauki zawodu oraz stabilne warunki zatrudnienia.

Zapewniamy:

– stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub zlecenie

– wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i wykonywanej pracy

– system premiowania

– możliwość nauki i rozwoju

– udział w bezpłatnych szkoleniach

– atrakcyjne warunki na przystąpienie do programu: Ubezpieczenia na życie, Opieki medycznej, Kart MultiSport

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie on-line! CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@hanyang-zas.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

CV bez niniejszych klauzuli po zamknięciu rekrutacji zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hanyang ZAS Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu ul. Warszawska 72. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Usunięcie danych może nastąpić tylko wtedy gdy nie jest ono zabronione obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów prawa. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy licząc od daty ich wpłynięcia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 6 miesięcy. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi hostingowe. Informuję, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Hanyang ZAS Sp. z o. o. mogą Państwo uzyskać na adres e-mail: daneosobowe@hanyang-zas.com.pl