Logo HANYANG

Kariera

Z uwagi na nowe projekty poszukujemy:

Pracownika na stanowisku inżynieryjno-technicznym

Jeśli posiadasz pasję do projektowania i chcesz zdobyć doświadczenie w nadzorowaniu procesu produkcji ta oferta jest skierowana do Ciebie.

Opis stanowiska:

– opracowywanie i nadzorowanie procesów technologicznych oraz stałe ich usprawnianie,

– tworzenie i ciągły nadzór nad linią uruchomieniową,

– wprowadzanie udogodnień produkcyjnych,

– projektowanie stanowisk montażowych,

– współpraca z klientami.

Oczekujemy:

– wyższego wykształcenia,

– dużego zaangażowania i lojalności,

– umiejętności komunikacyjnych, pracy w zespole,

– sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań

– odpowiedzialności,

– mile widziane doświadczenie zawodowe w obsłudze oprogramowania CAD/CAM (Solid Edge).

– mile widziana komunikatywna znajomość j.angielskiego

Szefa  kontroli jakości

Jeśli posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w dziale jakości – aplikuj!

Opis stanowiska:

– zarządzanie zespołem pracowników

– prowadzenie dokumentacji i nadzór nad jej aktualnością

– realizacja polityki jakościowej firmy

– dbanie o przestrzeganie procedur zarządzania jakością

– kontrola efektywności działań korygujących i zapobiegawczych

– zatwierdzanie danych wyjściowych z procesu planowania jakości

– udział w zatwierdzaniu procesu produkcyjnego i wyrobu zgodnie ze standardami

– znajomość narzędzi oraz metod planowania i doskonalenia jakości

– aktywny udział przy rozwiązywaniu problemów jakościowych

Oczekujemy:

– wyższego wykształcenia

– dużego zaangażowania i samodzielności w działaniu

wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych

umiejętności pracy w zespole

– sumienności i dokładności w wykonywaniu zadań

– odpowiedzialności

doświadczenia zawodowego

Pracowników technicznych produkcji

Jeśli masz wykształcenie mechaniczne, jesteś idealnym Kandydatem na to stanowisko. Jeśli nie masz doświadczenia – nauczymy Cię!

Opis stanowiska:

– obsługa maszyn wtryskowych, uruchamianie i przezbrojenia wtryskarek

– wymiana form,

– zapewnienie ciągłości produkcji,

– dbanie o stan techniczny maszyn i urządzeń,

– umiejętne wykorzystanie dokumentacji technologicznej w powierzonych zadaniach,

– mile widziane kwalifikacje do obsługi suwnic (obsługa suwnicy z poziomu roboczego).

Oczekujemy:

– dużego zaangażowania,

– umiejętności komunikacyjnych, pracy w zespole,

– sumienności i dokładności w wykonywaniu zadań,

– odpowiedzialności,

– mile widziane doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy:

– stabilne zatrudnienie

– wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy

– system premiowania

– możliwość nauki i rozwoju

– udział w bezpłatnych szkoleniach

– atrakcyjne warunki na przystąpienie do programu: Ubezpieczenia na życie, Opieki medycznej, Kart MultiSport

CV prosimy o przesyłanie na adres: kadry@hanyang-zas.com.pl z dopiskiem stanowiska na które składana jest aplikacja.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

CV bez niniejszych klauzuli po zamknięciu rekrutacji zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hanyang ZAS Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu ul. Warszawska 72. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Usunięcie danych może nastąpić tylko wtedy gdy nie jest ono zabronione obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów prawa. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy licząc od daty ich wpłynięcia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 6 miesięcy. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi hostingowe. Informuję, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Hanyang ZAS Sp. z o. o. mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail lub w siedzibie firmy w Elblągu, ul. Warszawska 72.