Logo HANYANG

Audyt techniczny według wymagań standardu SQP (Supplier Qualification Program)

W dniu 29/11/2019 odbył się audyt techniczny według wymagań standardu SQP (Supplier Qualification Program) umożliwiający ocenę działalności naszej Spółki pod kątem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produkowanych wyrobów. Audyt swoim zakresem obejmował następujące kryteria:

  1. Zaangażowanie kadry zarządzającej i ciągłe doskonalenia
  2. System zarządzania ryzykiem
  3. System zarządzania jakością
  4. Zarządzanie obiektem
  5. Kontrola produktu
  6. Testowanie i zgodność wyrobów
  7. Proces kontroli
  8. Szkolenia i kompetencje pracowników

Pozytywny wynik audytu jest świadectwem utrzymania wysokiej jakości produkowanych wyrobów oraz występujących procesów, a także świadomości pracowników w zakresie skutecznego systemu zarządzania jakością w Spółce.