Logo HANYANG

Odnawialne Źródła Energii

W styczniu 2019 złożyliśmy Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie HANYANG ZAS” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Spółki.

Ponadto, realizacja projektu ma na celu:

– zmniejszenie udziału energii nieodnawialnej użytkowanej na potrzeby produkcji w zakresie energii cieplnej i elektrycznej

– ograniczenie emisji CO2, So2, NO2 i płynów pyłów poprzez ograniczenie zmiany bilansu zużycia energii cieplnej i elektrycznej

– obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez obniżenie rachunków na zużycie energii cieplnej i elektrycznej

Wprowadzenie automatyki pomiarowej oraz monitoringu zużycia energii.

Całkowita wartość projektu:  8 055 208,81 złotych

Wnioskowane dofinansowanie: 2 350 743,68 złotych