Logo HANYANG

W dniu 30.04.2011 spółka Hanyang ZAS zakończyła realizację projektu innowacyjnego pod nazwą „Wdrożenie nowoczesnego systemu produkcji i logistyki w przedsiębiorstwie Hanyang ZAS Sp. z o.o.” Łączna wartość projektu to 4 991 292,90 zł.

Projekt został w 50% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu było wprowadzenie w spółce:- unowocześnień w procesie produkcji polegających na zakupie i uruchomieniu maszyn i urządzeń usprawniających i automatyzujących dotychczas prowadzoną produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych jak i również rozpoczęcie produkcji 9 nowych produktów.
– nowoczesnego systemu logistyki na podstawie licencji na użytkowanie komputerowego systemu wspomagającego logistykę magazynowania (oprogramowania użytkowego) o nazwie Qguar WMS PRO, licencji wielostanowiskowej ORACLE i zakup 7 zestawów komputerowych w tym : terminali radiowych, Realizacja ww projektu zaowocowała wzrostem konkurencyjności firmy Hanyang ZAS wśród innych producentów wyrobów z tworzyw sztucznych a także pozwoliła na utworzenie 21 nowych stanowisk pracy.