Logo HANYANG

Nieustanie zmieniamy się na lepsze

POLITYKA JAKOŚCI

Działalność HANYANG-ZAS Sp. z o.o.  zaspokaja potrzeby klientów w zakresie wyrobów wytwarzanych z tworzyw sztucznych  i obróbki metalu z uwzględnieniem wymagań prawnych i klienta oraz:

– przyjaznego traktowania środowiska naturalnego,

– optymalizacji kosztów,

– terminowości dostaw.

Spełnienie wymagań klienta przyjmujemy jako wyzwanie i inspirację do ciągłego doskonalenia na każdym stanowisku pracy.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

– dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów,

– stosowanie zasad ciągłego doskonalenia przy realizacji procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych, lakierowania i obróbki metalu,

– staranny dobór dostawców materiałów i półfabrykatów,

– podnoszenie kwalifikacji, świadomości pracowników przez pracę zespołową,

– jednoznaczną odpowiedzialność za wynik każdego działania.

Gwarancją realizacji powyższych celów jest zarządzanie systemowe zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 2015, specyfikacją IATF 16949:2016 i specyficznymi wymaganiami klienta.

Audyt techniczny według wymagań standardu SQP (Supplier Qualification Program)

W dniu 29/11/2019 odbył się audyt techniczny według wymagań standardu SQP (Supplier Qualification Program) umożliwiający ocenę działalności naszej Spółki pod kątem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produkowanych wyrobów. Audyt swoim zakresem obejmował następujące kryteria:

1. Zaangażowanie kadry zarządzającej i ciągłe doskonalenia

2. System zarządzania ryzykiem

3. System zarządzania jakością

4. Zarządzanie obiektem

5. Kontrola produktu

6. Testowanie i zgodność wyrobów

7. Proces kontroli

8. Szkolenia i kompetencje pracowników

Pozytywny wynik audytu jest świadectwem utrzymania wysokiej jakości produkowanych wyrobów oraz występujących procesów, a także świadomości pracowników w zakresie skutecznego systemu zarządzania jakością w Spółce.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Dbałość o bezpieczeństwo pracy oraz przestrzeganie prawa pracy to jedna z nadrzędnych zasad stosowanych w HANYANG ZAS. Potwierdzeniem, że Spółka wyraźnie wyróżnia się pod tym względem w naszym regionie, są przyznane nagrody Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie za udział w konkursach:

– „Pracodawca – organizator Pracy bezpiecznej” –  2 miejsce – Prezes Zarządu Spółki Zbigniew Cieślik

– „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” – 2 miejsce – Społeczny Inspektor Pracy Marek Kozioł

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 14 grudnia 2018 roku w Olsztynie.

AUDYT CERTYFIKUJĄCY WEDŁUG STANDARDU IATF 16949:2016 ORAZ ISO 9001:2015

W dniach 18-19/06/2018 przeszliśmy z wynikiem pozytywnym audyt certyfikujący według standardu IATF 16949:2016 (dawniej ISO/TS 16949) oraz ISO 9001:2015. Wdrożony system zarządzania jakością według nowych wymagań specyfikacji technicznej ISO jest świadectwem najwyższej jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, nie tylko w zakresie wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego, ale również dla grup wyrobów produkowanych i usług świadczonych dla klientów spoza branży automotive.

Aktualne certyfikaty znajdują się w zakładce Pliki.

NAJLEPSZY DOSTAWCA ROKU 2017

W marcu 2018 Spółka HANYANG ZAS została wyróżniona jako Najlepszy Dostawca  2017 roku.

W dniu 16.03.2018 w siedzibie HANYANG ZAS miało miejsce uroczyste wręczenie nagrody za najwyższą jakość produkowanych i dostarczanych do Seoyon Electronics wyrobów z branży motoryzacyjnej (elementy wewnętrznego wyposażenia samochodów osobowych) . Prezes Spółki Seoyon Electronics Poland osobiście podziękował Zarządowi Spółki HANYANG ZAS za zaangażowanie i znaczący wkład w rozwój firmy, życząc tym samym kolejnych sukcesów i dalszej pomyślnej współpracy.