Logo HANYANG

KARIERA

HANYANG ZAS SP. Z O.O.

ZATRUDNI

– Koordynatora ds. nowych projektów

– Kontrolerów  jakości na wydziale produkcyjnym 

Operatorów urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

– Pracowników technicznych produkcji (ustawiaczy maszyn)

Mistrza na wydziale produkcyjnym

Koordynatora ds. nowych projektów  z bardzo dobrą znajomością  języka angielskiego

Opis stanowiska:

– budowanie pozytywnego wizerunku Spółki

– współpraca z klientami, kierowanie zapytań ofertowych

– nadzorowanie oceny zadowolenia klienta

– współudział przy projektowaniu nowych produktów, koordynowanie działań związanych z nowymi uruchomieniami

– opracowywanie  dokumentacji, tworzenie sprawozdań i prezentacji na potrzeby Zarządu

– uczestniczenie w audytach wewnętrznych

– współpraca z wszystkimi działami firmy

Oczekujemy:

– bardzo dobrej znajomości j. angielskiego

– sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań

– dużego zaangażowania i lojalności

– umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, pracy w zespole

– odpowiedzialności

– umiejętność samodzielnej organizacji pracy, mile widziane doświadczenie zawodowe.

Pracowników kontroli jakości na wydziale produkcyjnym

Opis stanowiska:

– praca na linii produkującej (tworzywa sztuczne) – kontrola produkowanych detali

– wykrywanie i usuwanie (zapobieganie) powstających w procesie produkcyjnym wad

– wypełnianie dokumentacji jakościowej na poszczególnych stanowiskach pracy

– analiza powstających w procesie produkcyjnym wad, celem zapobiegania ich występowaniu

– ustalanie wzorców

– mile widziana znajomość posługiwania się środkami kontrolno-pomiarowymi

– utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

Oczekujemy:

– dbałości o szczegóły

– spostrzegawczości

– umiejętności pracy w zespole

– gotowości do pracy w systemie dwu lub trzyzmianowym.

Operatorów urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących na produkcji

Opis stanowiska:

– obsługa suszarek, młynków i pił taśmowych,

– napełnianie zbiorników przy wtryskarkach materiałem wtryskowym zgodnie z dokumentacją technologiczną w ilościach zabezpieczających rytmiczną produkcję,

– prowadzenie identyfikacji materiałów wtryskowych przy wtryskarkach, młynkach i segregatorach.

Oczekujemy:

– utrzymania należytego ładu i porządku w pomieszczeniach młynkowych, suszarni, magazynie i polach odkładczych surowców wtryskowych oraz zbiornikach przy wtryskarkach,

-prawidłowej gospodarki materiałami wtryskowymi

– dużego zaangażowania i samodzielności w działaniu

– umiejętności pracy w zespole

– odpowiedzialności

Pracownik techniczny na produkcji (USTAWIACZ MASZYN)

Opis stanowiska:

– obsługa maszyn wtryskowych, uruchamianie i przezbrojenia wtryskarek

– wymiana form

– zapewnienie ciągłości produkcji

– dbanie o stan techniczny maszyn i urządzeń

– umiejętne wykorzystanie dokumentacji technologicznej w powierzonych zadaniach

Oczekujemy:

– wykształcenia mechanicznego lub podobnego technicznego bądź zawodowego

– dużego zaangażowania

– umiejętności manualnych

– umiejętności komunikacyjnych, pracy w zespole

– sumienności i dokładności w wykonywaniu zadań

– odpowiedzialności

– mile widziane doświadczenie zawodowe.

Mistrz na wydziale produkcyjnym

Opis stanowiska:

– organizowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, rozdział pracy na zmianie

– udzielanie instruktażu stanowiskowego nowo zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie warunków ułatwiających adaptację, dobrą współprace pomiędzy pracownikami

– terminową realizację planu produkcyjnego i wysoką jakość wykonania zadań przez kierowany zespół pracowników

– utrzymanie ciągłości produkcji i jej kontrolowanie, udział w uruchamianiu pierwszych sztuk wyrobów zgodnych z dostarczoną dokumentacją technologiczną

– prowadzenie raportów z wykonywanej produkcji

– bieżącą obserwację zużycia materiałów

– rozwiązywanie podstawowych problemów technologicznych i jakościowych

– nadzorowanie prawidłowości obsługi eksploatacji i konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi

– aktywny udział w utrzymaniu porządku na stanowisku pracy i wokół niego, według standardów  Systemu  5S.

Oczekujemy:

– wykształcenia min. średniego

– dużego zaangażowania i samodzielności w działaniu

– wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych

– umiejętności kierowania zespołem

– umiejętności pracy w zespole

– sumienności i dokładności w wykonywaniu zadań

– odpowiedzialności.

ZAPEWNIAMY:

– stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

– wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i wykonywanej pracy

– system premiowania

– możliwość nauki i rozwoju

– udział w bezpłatnych szkoleniach

– atrakcyjne warunki na przystąpienie do programu: Ubezpieczenia na życie, Opieki medycznej, Kart MultiSport

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie on-line!

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@hanyang-zas.com.pl z dopiskiem stanowiska na które składana jest aplikacja.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

UWAGA! W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

CV bez niniejszych klauzuli po zamknięciu rekrutacji zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna RODO – rekrutacja
https://www.hanyang-zas.com.pl/rodo-rekrutacja/