Logo HANYANG

KARIERA

Pracownik kontroli jakości na wydziale produkcyjnym

Pracownik techniczny produkcji

Operator urządzeń lakierniczych

Szukamy także Absolwentów szkół technicznych – techników mechaników, mechatroników.

Absolwentom szkół technicznych zapewniamy możliwość przeszkolenia i nauki zawodu.

Pracownik  kontroli jakości na wydziale produkcyjnym

Opis stanowiska:

– praca na linii produkującej (tworzywa sztuczne) – kontrola produkowanych detali

– wykrywanie i usuwanie (zapobieganie) powstających w procesie produkcyjnym wad

– wypełnianie dokumentacji jakościowej na poszczególnych stanowiskach pracy

– analiza powstających w procesie produkcyjnym wad, celem zapobiegania ich występowaniu

– ustalanie wzorców

– mile widziana znajomość posługiwania się środkami kontrolno-pomiarowymi

– utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

Oczekujemy:

– dbałości o szczegóły

– spostrzegawczości

– umiejętności pracy w zespole

– gotowości do pracy w systemie dwu lub trzyzmianowym.

Pracownik techniczny na produkcji

Opis stanowiska:

– obsługa maszyn wtryskowych, uruchamianie i przezbrojenia wtryskarek

– wymiana form

– zapewnienie ciągłości produkcji

– dbanie o stan techniczny maszyn i urządzeń

– umiejętne wykorzystanie dokumentacji technologicznej w powierzonych zadaniach

Oczekujemy:

– wykształcenia mechanicznego lub podobnego technicznego bądź zawodowego

– dużego zaangażowania

– umiejętności manualnych

– umiejętności komunikacyjnych, pracy w zespole

– sumienności i dokładności w wykonywaniu zadań

– odpowiedzialności

– mile widziane doświadczenie zawodowe.

Operator urządzeń lakierniczych

Opis stanowiska:

– praca na linii produkującej (tworzywa sztuczne),

– obsługą  i monitorowanie  maszyn i sprzętu do oczyszczania i obróbki wykańczającej powierzchnie detali

– wykonywanie obróbki powierzchni zgodnie z przyjętym procesem technologicznym;

–  oczyszczenie i przygotowanie powierzchni detali do nakładania powłok lakierniczych,

– nadzorowanie jakości wykonanej obróbki powierzchniowej,

– kontrolowanie parametrów procesu czyszczenia i lakierowania,

–  utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

Oczekujemy:

– wykształcenia technicznego (średniego lub zawodowego),

– zdolności manualnych,

– dbałości o szczegóły

– prawidłowej  eksploatacji  urządzeń

– umiejętności pracy w zespole

– gotowości do pracy w systemie trzyzmianowym.

JEŚLI:

1.        LUBISZ PRACĘ W RUCHU

2.        JESTEŚ ZDECYDOWANY

3.        JESTEŚ CHĘTNY DO PRACY

4.        NIE MASZ DOŚWIADCZENIA, A CHCESZ SIĘ NAUCZYĆ  – NAUCZYMY CIĘ!

NIE ZASTANAWIAJ SIĘ! APLIKUJ!

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie on-line! CV prosimy przesyłać na adres wskazany w ogłoszeniu.

ZAPEWNIAMY:

– stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub zlecenie

– wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i wykonywanej pracy

– system premiowania

– możliwość nauki i rozwoju

– udział w bezpłatnych szkoleniach

– atrakcyjne warunki na przystąpienie do programu: Ubezpieczenia na życie, Opieki medycznej, Kart MultiSport

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

UWAGA! W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

CV bez niniejszych klauzuli po zamknięciu rekrutacji zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hanyang ZAS Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu ul. Warszawska 72. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Usunięcie danych może nastąpić tylko wtedy gdy nie jest ono zabronione obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów prawa. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy licząc od daty ich wpłynięcia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 6 miesięcy. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi hostingowe. Informuję, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Hanyang ZAS Sp. z o. o. mogą Państwo uzyskać na adres e-mail: daneosobowe@hanyang-zas.com.pl