ZAPEWNIAMY:

  • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

  • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i wykonywanej pracy

  • system premiowania

  • możliwość nauki i rozwoju

  • udział w bezpłatnych szkoleniach

  • atrakcyjne warunki na przystąpienie do programu: Ubezpieczenia na życie, Opieki medycznej, Kart MultiSport

  Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie on-line!

  CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@hanyang-zas.com.pl z dopiskiem stanowiska

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  Uwaga!

  W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

  CV bez niniejszych klauzuli po zamknięciu rekrutacji zostaną zniszczone.

  Klauzula informacyjna RODO – rekrutacja