Poszukujemy do swojego zespołu:

ZAPEWNIAMY:

  • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

  • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i wykonywanej pracy

  • system premiowania

  • możliwość nauki i rozwoju

  • udział w bezpłatnych szkoleniach

  • atrakcyjne warunki na przystąpienie do programu: Ubezpieczenia na życie, Opieki medycznej, Kart MultiSport

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie on-line!

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@hanyang-zas.com.pl z dopiskiem stanowiska

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

CV bez niniejszych klauzuli po zamknięciu rekrutacji zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna RODO – rekrutacja