Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem danych jest spółka Hanyang ZAS Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu ul. Warszawska 72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000144844, NIP: 578-21-88-893, REGON: 170376147.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się:

– pod adresem email: daneosobowe@hanyang-zas.com.pl

– listownie:  Elblągu ul. Warszawska 72, 82-300 Elbląg

WPROWADZENIE

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych spółka Hanyang ZAS Sp. z o.o. (dalej: Hanyang; Administrator) traktuje bardzo poważnie prywatność wszystkich użytkowników odwiedzających jej strony internetowe. Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych, które mogą być przez Hanyang przetwarzane w związku z funkcjonowaniem witryny internetowej. Polityka prywatności nie dotyczy tych informacji, które nie należą do Hanyangu i których z racji obecnych technologii internetowych nie możemy kontrolować.

DEFINICJE

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności są to: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Przetwarzanie – to m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie i usuwanie danych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH

1. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE:

Podobnie jak większość firm pobieramy automatycznie dane związane z wizytą użytkownika zawarte w logach serwera, takie jak adresy IP, nazwy domen, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego czy pliki typu cookie..

2. DANE ZBIERANE PODCZAS WYPEŁNIANIA FORMULARZA KONTAKTOWEGO: 

Użytkownik kontaktując się z nami i wypełniając znajdujący się na naszej stronie formularz kontaktowy wyraża zgodę na udostępnienie nam swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu mailowego.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także zgodnie z Polityką prywatności. Żadne z zapisywanych danych nie są przekazywane ani sprzedawane na zewnątrz. Dane, które zapisywane są automatycznie wykorzystujemy wyłącznie do celów podstawowych statystyk internetowych, związanych z odwiedzinami naszej witryny. Dane zapisywane automatycznie mają na celu ułatwienie użytkownikowi korzystanie z naszego serwisu internetowego oraz tworzenie podstawowych statystyk związanych z ruchem na naszej stronie. Dane te nie są wykorzystywane do celów spersonalizowanej reklamy internetowej. Dane, które zapisywane są podczas wypełniania formularza kontaktowego, wykorzystywane są wyłącznie w celu identyfikacji użytkownika i umożliwienia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą specjalnie przygotowanej zgody znajdujących się na stronie. Dane osobowe użytkownika zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty i związanych z nią usług. We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełniania obowiązków prawnych.

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM STRON INTERNETOWYCH

Kontakt z odwiedzającym naszą stroną internetową następuje wyłącznie w przypadku wysłania przez użytkownika zapytania, za pośrednictwem znajdującego się na naszej stronie formularza kontaktowego. Kontakt może również nastąpić w przypadku przesłania użytkownikowi informacji o ofercie handlowej Hanyang, o ile użytkownik wyraził na to zgodę przy wypełnianiu formularza kontaktowego na witrynie Hanyangu.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

Jedyne dane osobowe w jakich posiadanie jesteśmy w stanie wejść, to dane przesłane nam za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email) osoba odwiedzająca naszą stronę może zmienić w dowolnym momencie wysyłając nam drogą mailową informacje o żądaniu takiej zmiany, podając dane nieaktualne oraz dane nowe. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zgłoszenia się do Administratora w celu udostępnienia jej zgromadzonych danych, jak również przysługuje jej prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.